stop-time.cz Časovka INDIGO Semechnice 2020 Nová přihláška Přihlášení - kategorie Přihlášení - startovní čísla Pořadatel, kategorie, GDPR


Časovka INDIGO Semechnice 2020 - kategorie

Název kategoriezkratkavěk od-doročník trasadélka závodupoznámka
 Žáci I Z15-11 let2009-2015 Semechnice-Trnov-Zádolí 3.5 km 
 Žáci II Z212-14 let2006-2008 Semechnice - Trnov - Záhornice 5 km 
 Kadeti a kadetky KAD15-16 let2004-2005 Semechnice - Byzhradec - Černíkovice - Lično - Vojenice  21.6 km 
 Juniorky JK17-18 let2002-2003 Semechnice - Byzhradec - Černíkovice - Lično - Vojenice  21.6 km 
 Junioři JR17-18 let2002-2003 Semechnice - Byzhradec - Černíkovice - Lično - Vojenice  21.6 km 
 Muži MU19-29 let1991-2001 Semechnice - Byzhradec - Černíkovice - Lično - Vojenice  21.6 km 
 Masters MA30-39 let1981-1990 Semechnice - Byzhradec - Černíkovice - Lično - Vojenice  21.6 km 
 Veteráni I V140-49 let1971-1980 Semechnice - Byzhradec - Černíkovice - Lično - Vojenice  21.6 km 
 Veteráni II V250-59 let1961-1970 Semechnice - Byzhradec - Černíkovice - Lično - Vojenice  21.6 km 
 Veteráni III V360-99 let1921-1960 Semechnice - Byzhradec - Černíkovice - Lično - Vojenice  21.6 km 
 Ženy ZA19-39 let1981-2001 Semechnice - Byzhradec - Černíkovice - Lično - Vojenice  21.6 km 
 Ženy masters ZB40-99 let1921-1980 Semechnice - Byzhradec - Černíkovice - Lično - Vojenice  21.6 km 
 Elektrokola ženy ELEZ17-99 let1921-2003 Semechnice - Byzhradec - Černíkovice - Lično - Vojenice  21.6 km 
 Elektrokola muži ELEM17-99 let1921-2003 Semechnice - Byzhradec - Černíkovice - Lično - Vojenice  21.6 km 


Pořadatel akce

Cycling team Rychnov nad Kněžnou, z.s.

IČ: 70148180

Palackého 113, 516 01 Rychnov nad KněžnouGDPR - ochrana osobních údajů


Pořadatelem závodu 'Časovka INDIGO Semechnice' a správcem osobních údajů je Cycling team Rychnov nad Kněžnou, Palackého 113, 51601 Rychnov nad Kněžnou. Zpracovatelem osobních údajů je Dvořák Jiří, Mírová 1441, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ : 73985058.

Svým souhlasem dáváte souhlas pořadateli, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zpracovával níže uvedené osobní údaje.
Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, stačí zaslat žádost na email pořadatele.
Zpracovávání bude probíhat po dobu 5-ti let od udělení souhlasu pořadateli.

Dále máte právo na:
požadovat po správci informace, jaké Vaše osobní údaje zpracovává
požadat o výmaz osobních údajů
vzít Váš souhlas se zpracováním kdykoliv zpět

Bohužel, bez zpracování osobních údajů se při přihlašování a vyhodnocení závodu neobejdeme. Osobní údaje budou zpracovávány za účelem identifikace účastníků (online přihlášky, prezence, měření času), vyhodnocení výsledků, výsledkové listiny a případné informování o dalších ročnících závodu.


S kterými daty tedy pracujeme??
Příjmení, jméno
Rok narození
Pohlaví
E-mailová adresa
Fotografie, případně video z průběhu závodu


Na základe Vaší přihlášky jste dle příjmení, jména a ročníku narození evidováni do závodu
Ročník narození a pohlaví jsou nutné údaje k zařazeni do příslušné kategorie.
E-mail slouží hlavně Vám. Obdržíte na něj kopii přihlášky s dalšími informacemi (případně lze editovat zadané údaje). Nám slouží ke komunikaci s Vámi (dotazy, informace k přihlášení, pozvánky na další závody apod.)

Vaše údaje Příjmení, jméno, ročník narození, pohlaví jsou uváděny v přehledu předem přihlášených závodníků.
Po ukončení závodu jsou stejná data uváděna ve výsledkových listinách na webu stop-time.cz a na webu pořadatale.
Podmínky závodu


Pravidla on-line časovky:
1. závodník se registruje k závodu na webu stop-time.cz (stejně, jako by jel normální závod)
2. pokud ještě nemá, nainstaluje si aplikaci Strava (v Google Play nebo na App Store)
3. zaregistruje se pod svým jménem
4. kdykoliv od 23.5. do 31.8. zajede dle pravidel pro časovku na trase Semechnice-Trnov-Houdkovice-Byzhradec-Černíkovice-Lično-Uhřínovice-Voděrady-Vojenice v délce 21,6km (odkaz na mapy.cz) se zapnutou aplikací Strava, kde budete mít spuštěné nahrávání aktivity (Ride). Měřený úsek je automaticky zaznamenán, nemusíte na startu a v cíli nic nastavovat a spouštět stopky apod.
5. start může být letmý
6. po objetí měřeného úseku zašle závodník na email info@stop-time.cz informaci, že čas, který zajel dne xy chce počítat do výsledků. Po verifikaci času dojde k zapsání času do výsledkové listiny.
7. po přihlášení na stránky www.strava.com (vpravo nahoře Log In) se mu zobrazí trénink, po rozkliknutí detailu se níže zobrazí seznam projetých Segmentů. Segment časovky je pod názvem DP Časovka Semechnice 2019
Segmenty pro kategorie Žáci budou vytvořeny po nahlášení prvních závodníků.
8. měřený úsek lze projet opakovaně, pokud dojde u závodníka ke zlepšení času, opět zašle informaci emailem
9. apelujeme na čestnost závodníků - že nebudete jezdit v háku apod.


Návody k aplikaci Strava (v angličtině):https://www.youtube.com/watch?v=d_SdZsVl364
nebo https://www.youtube.com/watch?v=Gq-WV-ie3Lo

Pravidla při vlastním projetí trati : Odesláním přihlášky bere závodník na vědomí, že se měřený úsek se jede za plného silničního provozu bez omezení, a proto budu dodržovat pravidla silničního provozu a řídit se zákonem č. 361 / 2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů(silniční zákon) a vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Tohoto měřeného úseku se zúčastňuji na vlastní nebezpečí s vědomím, že nebudu požadovat po pořadatelích žádnou náhradu v případě úrazu.
Budu se ohleduplně chovat k životnímu prostředí, zejména nebudu odhazovat žádné obaly od pití a stravy. Přihlášením se na tento měřený úsek souhlasím se zveřejněním svých osobních údajů a to v podobě přihlášky, presenční listiny a výsledků, které budou uveřejněny na facebooku pořadatele, případně na webu firmy zajišťující časomíru a zpracování výsledků.

pro kategorii Žáci I. je start povolen pouze v doprovodu dospělé osoby po celou dobu závodu

NO DRAFTING = zákaz jízdy v háku