stop-time.cz Žernovský bajk ROAD 2020 Nová přihláška Přihlášení - kategorie Přihlášení - startovní čísla Pořadatel, kategorie, GDPR


Žernovský bajk ROAD 2020 - kategorie

Název kategoriezkratkavěk od-doročník trasadélka závodupoznámka
 Žáci I - kluci Z1K6-11 let2009-2014 Žernovský bajk ROAD 10,4 10.4 km 
 Žákyně 1 Z1H6-11 let2009-2014 Žernovský bajk ROAD 10,4 10.4 km 
 Žáci II - kluci Z2K12-14 let2006-2008 Žernovský bajk ROAD 10,4 10.4 km 
 Žákyně II Z2H12-14 let2006-2008 Žernovský bajk ROAD 10,4 10.4 km 
 Kadeti a kadetky KAD15-16 let2004-2005 Žernovský bajk ROAD 25,8 25.8 km 
 Juniorky JK17-18 let2002-2003 Žernovský bajk ROAD 56,6 56.6 km 
 Junioři JR17-18 let2002-2003 Žernovský bajk ROAD 56,6 56.6 km 
 Ženy ZA19-39 let1981-2001 Žernovský bajk ROAD 56,6 56.6 km 
 Ženy masters ZB40-99 let1921-1980 Žernovský bajk ROAD 56,6 56.6 km 
 Veteráni II V250-59 let1961-1970 Žernovský bajk ROAD 56,6 56.6 km 
 Veteráni III V360-99 let1921-1960 Žernovský bajk ROAD 56,6 56.6 km 
 Muži MU19-29 let1991-2001 Žernovský bajk ROAD 72 72 km 
 Masters MA30-39 let1981-1990 Žernovský bajk ROAD 72 72 km 
 Veteráni I V140-49 let1971-1980 Žernovský bajk ROAD 72 72 km 


Pořadatel akce

Městys Žernov

IČ: 00273295

č. p. 112, 552 03 ŽernovGDPR - ochrana osobních údajů


Pořadatelem závodu 'Žernovský bajk ROAD' a správcem osobních údajů je Městys Žernov, čp. 112, 552 03 Žernov, IČ: 00273295 . Zpracovatelem osobních údajů je Dvořák Jiří, Mírová 1441, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ : 73985058.

Svým souhlasem dáváte souhlas pořadateli, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zpracovával níže uvedené osobní údaje.
Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, stačí zaslat žádost na email pořadatele.
Zpracovávání bude probíhat po dobu 5-ti let od udělení souhlasu pořadateli.

Dále máte právo na:
požadovat po správci informace, jaké Vaše osobní údaje zpracovává
požadat o výmaz osobních údajů
vzít Váš souhlas se zpracováním kdykoliv zpět

Bohužel, bez zpracování osobních údajů se při přihlašování a vyhodnocení závodu neobejdeme. Osobní údaje budou zpracovávány za účelem identifikace účastníků (online přihlášky, prezence, měření času), vyhodnocení výsledků, výsledkové listiny a případné informování o dalších ročnících závodu.


S kterými daty tedy pracujeme??
Příjmení, jméno
Rok narození
Pohlaví
E-mailová adresa
Fotografie, případně video z průběhu závodu


Na základe Vaší přihlášky jste dle příjmení, jména a ročníku narození evidováni do závodu
Ročník narození a pohlaví jsou nutné údaje k zařazeni do příslušné kategorie.
E-mail slouží hlavně Vám. Obdržíte na něj kopii přihlášky s dalšími informacemi (případně lze editovat zadané údaje). Nám slouží ke komunikaci s Vámi (dotazy, informace k přihlášení, pozvánky na další závody apod.)

Vaše údaje Příjmení, jméno, ročník narození, pohlaví jsou uváděny v přehledu předem přihlášených závodníků.
Po ukončení závodu jsou stejná data uváděna ve výsledkových listinách na webu stop-time.cz a na webu pořadatale.