stop-time.cz Silniční závod - Pivovar Dobruška 2022 Nová přihláška Přihlášení - kategorie Přihlášení - startovní čísla Pořadatel, kategorie, GDPR


Silniční závod - Pivovar Dobruška 2022 - kategorie

Název kategoriezkratkavěk od-doročník trasa (počet kol)délka závodupoznámka
 Žáci I Z15-11 let2011-2017 Olešnice - Sedloňov a zpět (1 kolo) 9 km 
 Žáci II Z212-14 let2008-2010 Olešnice - Plasnice a zpět (1 kolo) 14 km 
 Kadeti a kadetky KAD15-16 let2006-2007 Olešnice - Masaryčka a zpět (1 kolo) 31 km 
 Juniorky JK17-18 let2004-2005 Olešnice - Masaryčka a zpět (1 kolo) 31 km 
 Junioři JR17-18 let2004-2005 Olešnice - Deštné - Bartošovice - Zdobnice - Olešnice (1 kolo) 86 km 
 Ženy ZA19-39 let1983-2003 Olešnice - Deštné - Bartošovice - Zdobnice - Olešnice (1 kolo) 86 km 
 Ženy masters ZB40-99 let1923-1982 Olešnice - Deštné - Bartošovice - Zdobnice - Olešnice (1 kolo) 86 km 
 Muži MU19-29 let1993-2003 Olešnice - Deštné - Bartošovice - Zdobnice - Olešnice (1 kolo) 86 km 
 Masters MA30-39 let1983-1992 Olešnice - Deštné - Bartošovice - Zdobnice - Olešnice (1 kolo) 86 km 
 Veteráni I V140-49 let1973-1982 Olešnice - Deštné - Bartošovice - Zdobnice - Olešnice (1 kolo) 86 km 
 Veteráni II V250-59 let1963-1972 Olešnice - Deštné - Bartošovice - Zdobnice - Olešnice (1 kolo) 86 km 
 Veteráni III V360-99 let1923-1962 Olešnice - Deštné - Bartošovice - Zdobnice - Olešnice (1 kolo) 86 km 


Pořadatel akce

TRI CLUB Dobruška z.s.

IČO: 42884641

Doly 425, 518 01 DobruškaGDPR - ochrana osobních údajů


Pořadatelem závodu a správcem osobních údajů je TRI CLUB Dobruška, z.s., Doly 425, 518 01 Dobruška, IČ 42884641 . Zpracovatelem osobních údajů je Dvořák Jiří, Mírová 1441, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ : 73985058.
Přihlášením se na tento závod souhlasím se zveřejněním svých osobních údajů a to v podobě přihlášky, presenční listiny a výsledků, které budou uveřejněny na webu pořadatele http://triclub.dobruska.cz, případně na webu firmy zajišťující časomíru a zpracování výsledků.
Současně souhlasím i s fotografováním a následným zveřejněním fotografií mé osoby na webu pořadatele, sponzorů a článcích ve veřejných médiích.